четвер, 21 січня 2021 р.

 10 клас (хлопці)


Розділ:  Техніка у трудовому процесі людини

Тема: Ноосфера як закономірний прояв діяльності люди­ни на Землі. 


Теорія:

Ноосфе́ра (грец. νόος — «розум» і σφαῖρα — «сфера») — сфера розуму; сфера взаємодії суспільства та природи, в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним фактором розвитку (ця сфера позначається також термінами «антропосфера»«біосфера»«біотехносфера»)[1][2][3][4].

Ноосфе́ра — сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства. Частина планети й навколопланетного простору зі слідами діяльності людини. Слово створене у семантичному зв'язку і лексичній аналогії з «атмосферою» і «біосферою». Як зазначив В. І. Вернадський відповідний термін було введено французьким математиком та філософом Е. Ле Руа разом з його другом Тейяром де Шарденом після їх детального знайомства з вченням Вернадського про біосферу під час його лекцій у Парижі в 1923 р. При цьому Ле Руа визначав ноосферу як сучасну стадію, що її геологічно переживає біосфера.[2][3][5][6][7].

Початок Ноосфери доцільно визначити з того часу, коли розумові дії людей досягли за силою впливу на геосферу і біосферу потужності «геологічної сили» — це явно сталося після побудови Суецького каналу (1869 рік), Панамського каналу (1920 рік), після побудови найбільших ГЕС, після  ядерних випробувань.

Відповідно до оригінальної теорії Вернадського, ноосфера є третьою у послідовності таких основних фаз розвитку Землі як утворення геосфери (неживої природи) та біосфери (живої природи).

Так само, як біосфера утворюється взаємодією всіх організмів на Землі, ноосфера складається усіма розумами, що взаємодіють.

Ноосферу можна розглядати як єдність «природи» і культури (в широкому тлумаченні останньої — з техносферою включно), особливо починаючи з того моменту, коли «культура» досягає (за силою впливу на біосферу та геосферу) потужності «геологічної сили».

Серед складових частин ноосфери виокремлюють антропосферу (сукупність людей як організмів), техносферу (сукупність штучних об'єктів, створених людиною, та природних об'єктів, змінених в результаті діяльності людства) та соціосферу (сукупність соціальних факторів, характерних для даного етапу розвитку суспільства і його взаємодії з природою).

Розглядаючи означену єдність природи та культури (у їхній взаємодії) у розвитку ноосфери доцільно розрізняти дві стадії:

 1. Ноосфера у стадії її становлення, в процесі стихійного розвитку, починаючи з моменту виникнення «людини розумної»;
 2. Ноосфера, що свідомо удосконалюється спільними зусиллями людей в інтересах як людства в цілому, так і кожної окремої людини.

Український вчений С. А. Подолинський, обрахувавши баланс енергії для планети Земля, показав залежність ноосфери від джерел енергії і їхній культурний вплив на формування економіки і соціуму Землі. Цим він дав поштовх і підґрунтя працям Вернадського, Ціолковського та інших космістів. Космізм в роботах Ціолковського К. Е. і Чижевського О. Л. дає нову якість розуміння і межам ноосфери. У такому розумінні ноосфера розповсюджена в пізнанні засобами телескопів до меж далеких галактик, і ми отримали інформацію про аномалії сонячної планетарної системи проти норми, що переважає у Всесвіті. У межах руху космічних зондів, планетарних роботів-дослідників, Марс почав відкривати свої таємниці. Вже розробляються проекти освоєння інших планет і космічного простору. Ноосфера розширюється і переміщенням в просторі — послання у 60-х для позаземних цивілізацій про людство на планеті Земля біля Сонця на краю галактики.


вівторок, 19 січня 2021 р.

9 клас (хлопці)

 Тема:  Конструкційні матеріали та їх властивості

Завдання: Ознайомитися з матеріалом у файлі


https://docs.google.com/document/d/1LaQRJuRxqzEJyFN4AHaANqkx0s4BSQuEyEWCGe_qD-U/edit?usp=sharing

8 клас (хлопці)

 19.01.2021


Тема: Обробка деревини.


Завдання: Ознайомитися з теоретичним матеріалом.

В сучасному світі лісоматеріали активно використовуються не тільки для виробництва меблів, але й для конструкцій будинків, котеджів та різноманітних декоративних елементів. Деревина потрібна для виготовлення музичних інструментів, спортивного й господарського інвентарю. Однак, для того щоб отримати кінцевий продукт, деревину потрібно обробити.

Сучасні технології обробки лісоматеріалів можна поділити на три основні типи:

 • Біологічний;

 • Механічний;

 • Хімічний.

Після застосування цих методів обробки можна отримати достатньо широкий асортимент продукції, основу якої складає деревина. Звісно, при обробці лісоматеріалів кожним із цих методів, повинна дотримуватись техніка безпеки.

Біологічний метод обробки

Технологія обробки біологічним методом передбачає перероблювання деревини низької якості, а також великої кількості різних відходів деревини й сільськогосподарських відходів в дуже цінні продукти — кормові білкові дріжджі. Крім цього, під час такої обробки виробляється етиловий спирт та інші корисні речовини. Основна задача біологічного методу обробки деревини є забезпечення сільськогосподарського виробництва необхідною сировиною мікробіологічного синтезу. Слід зазначити, що виробництво будь-якої сировини із деревини є екологічно чистим.

На кожному деревообробному, лісопильному або хімічному виробництві технологічна обробка деревини здійснюється поетапно. На кожному етапі деревина наділяється певною властивістю, що повинна відповідати конкретним вимогам ринку.

Механічна технологія обробки

Під час механічної обробки лісоматеріалів відбувається зміна форми та об’єму деревини без зміни самої структури, як при хімічному способі. Більша частина деревини обробляється таким чином, що порушується зв’язок між її волокнами. В основі такої обробки є властивість деревини ділитися, що здійснюється головним чином різанням. Лісоматеріали можна пиляти, стругати, різати, дерти, фрезерувати, свердлити. Набагато рідше використовується обробка деревини без порушення зв’язку між волокнами, наприклад — пресування або гнуття. Для реалізації такої обробки майстри використовують пластичні властивості деревини, тобто здатність зберігати надану їй форму після закінчення дії зовнішніх сил.

В процесі різання деревини спостерігається порушення зв’язків між її структурними складовими в напрямку різання. Деревина, що обробляється різанням ділиться на частини з утворенням стружки або без її утворення. Якісний показник — це висока точність розмірів оброблюваних виробів. Різання, мабуть, самий важливий технологічний процес. За таким принципом працюють більшість верстатів та автоматичних ліній.

При обробці розколюванням – деревина ділиться на шари вздовж волокон, а не по заданому напрямку.

В ході обробки високим тиском деревина змінює форму шляхом гнуття, вигинання та пресування. Для того щоб зігнути заготовку із деревини, її необхідно попередньо пропарити для підвищення еластичності. Частіш за все гнуто-клейові вироби виробляють із фанери або шпону. В процесі пресування отримуються деревостружкові плити (ДСП) або брикети.

При дробленні лісоматеріали діляться на частини хаотично по самим слабким зв’язкам в матеріалі, без збереження геометрії частин. Така обробка характерна для процесу ударного дроблення, фрикційного руйнування й абразивного розмелювання.

Хімічна техніка обробки

В процесі такої обробки деревина підлягає дії різноманітних хімічних з’єднань. Хімічна обробка деревини використовується для:

 • Целюлозно-паперового виробництва (виготовлення паперу і картону);

 • Гідролізного виробництва, яке основане на процесі розщеплення полісахаридів, які містяться в деревині, до моносахаридів. Моносахариди можна продавати в якості готового продукту, глюкози й ксилози. Однак, частіше всього суміші моносахаридів піддають біохімічному перероблюванню з утворенням етилового спирту й дріжджів або хімічному перероблюванню з утворенням фурфурола й ксиліту;

 • Піролізу (сухої перегонки) деревини для отримання деревного вугілля, метилового спирту, оцтової кислоти, фенольної смоли, різних розчинників органічного походження;

 • Каніфольно-скипидарного виробництва. Ці речовини застосовуються при виробництві лакофарбової, парфумерної та фармацевтичної продукції.

Не зважаючи на велике різноманіття виробів із деревини, технології обробки базуються на тих самих основних принципах, що і багато років тому: розпилюванні, струганні, свердлінні, точінні й шліфуванні. Зміни відбулись тільки в засобах, методах і технологіях обробки: ручні засоби обробки змінились механічними. Пристрої, що працюють на електроенергії, істотно зменшують час, необхідний на обробку лісоматеріалів, а також підвищують продуктивність праці та якість кінцевих продуктів.

понеділок, 18 січня 2021 р.

7 клас (хлопці)

18.01.2021

 Тема: Виготовлення панно.

Завдання: Ознайомитися з теоретичним матеріалом.


Панно — вид монументального мистецтва, живописний твір декоративного характеру, звичайно призначене для постійного заповнення будь-яких ділянок стіни (настінне панно) або стелі (плафон); барельєф, різьблена, ліпна або керамічна композиція, що служить для тієї ж мети.

Головною особливістю панно є розміри, форма і зміст. Вони ретельно співвідносяться зі сприйняттям глядача і інтер'єром будівлі. Картина виконується звичайною технікою живопису на полотні, потім її вставляють в раму і встановлюють на спеціально відведене їй місце. Наприклад, в кімнаті, залі, вестибюлі, на сходах.

Панно, виконані на зовнішніх стінах будівлі з кольорових плиток або в техніці фрески[1].

Гладка або з мальовничими, скульптурними зображеннями поверхню на стіні, стелі, обрамлена орнаментом.

Картина на полотні, постійно займає якусь ділянку стіни.неділю, 17 січня 2021 р.

6 клас (хлопці)

 Тема: Заклепкове з'єднання. Інструменти та пристосування для виконання заклепкового з'єднання. 

Завдання: Читаємо теоретичні відомості про заклепкове з’єднання.

З’єднання деталей машини чи споруди, здійснене за допомогою групи заклепок, називається заклепковим. Такі з’єднання довговічні, міцні й надійні. Найвідомішими спорудами, створеними з використанням заклепкового з’єднання, є Ейфелева вежа в Парижі, Шуховська вежа в Москві, Дарницький міст у Києві, міст Харборд-Брідж у затоці Сіднея (мал. 115).

Мал. 114. Застосування заклепкових з’єднань

Мал. 115. Споруди, створені з використанням заклепкового з'єднання: а - Ейфелева вежа в Парижі; б - Шуховська вежа в Москві; в - Дарницький міст у Києві; г - міст Харборд-Брідж у затоці Сіднея

Мал. 116. Види заклепок

Мал. 117. Будова заклепки

Заклепка — деталь, яка має вигляд суцільного або пустотілого стрижня круглого поперечного перерізу (мал. 116).

Заклепка має головку, яка слугує упором на одній із з’єднуваних деталей і називається закладною (мал. 117).

Друга головка, що утворюється в процесі клепання на протилежному кінці стрижня, називається замикаючою (мал. 118).

Стандартами передбачено такі типи заклепок загального призначення із суцільним стрижнем: з напівкруглою головкою, з потайною головкою, з напівпотайною головкою, з плоскою головкою (мал. 119).

Мал. 118. Прийом утворення замикаючої головки: а - загальний вигляд; б - схема

Мал. 119. Типи головок заклепок: а - напівкругла; б - потайна; в - конічна; г - циліндрична

Мал. 120. Трубчасті заклепки: а - загальний вигляд; б - вироби із застосуванням трубчастих заклепок


5 клас (хлопці)

 18.01.2021

  

Об’єкт проєктної діяльності:: Ажурне випилювання (рамка для фото).

Завдання  : Дивимось навчальне відео. (Теоретичне завдання)  

понеділок, 11 січня 2021 р.

уроки для дівчат на період карантину

 Уроки дистанційного навчання для дівчат 5-11 класів на 26.09.2022


5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас 

11 клас. (дівчата) В’язання носків

 18.01.2021р.  11  клас  

Тема  уроку: В’язання  носків.

Завдання: підготувати  нитки (2  мотки) і  спиці.  

Переглянути  відео:  «В’язання резинки  1*1».

Практична  робота: 1. 

 • Набрати  45  петель.2.  В’язати  42см резинкою  1*1.
 • (1 петлю  знімаємо,*1 вив.,1лиц.*….1вив.,1кром.)
 • Фото  цієї  частини  роботи  надіслати  мені  на  вайбер  за  номером   0673071565   до  25.01.2021р.


10 клас. (дівчата) В’язання носків

 18.01.2021р.  10  клас  

Тема  уроку:  В’язання  носків.

Завдання:  підготувати  нитки  і  спиці  для  в’язання( 2  мотки).

Переглянути  відео: «В’язання  резинки  1*1».

Практична  робота: 

 • 1.Набрати  45  петель.2.В’язати  42 см  резинкою  1*1
 • (1 петлю  знімаємо,*1 вив.,1лиц.*    1 вив.,1кром).
 • Фото  цієї  частини  роботи  надіслати  мені  на  вайбер  за  номером  0673071565до 25.01.2021р.


Уроки для хлопців на період карантину

 Уроки дистанційного навчання для хлопців 5-11 класів на період карантину з 13.01.2020 по 24.01.2020 р. 5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

9 клас. (дівчата) В’язання тапочок

 18.01.2021р.  9  клас  

Тема  уроку: В’язання  тапочок.

Завдання: підготувати  нитки  і  спиці  для  в’язання  тапочок (2  мотки різного  кольору).За  схемою  вив’язати  квадрат  5*5см.

Фото  цієї  частини  роботи  надіслати  мені  на  вайбер  за  номером  0673071565  до

25.01.2021р. 

Пропоную ознайомитись з відео в'язання пінеток:

8 клас. (дівчата) В’язання носків

 18.01.2021р.  8  клас   

Тема  уроку:  В’язання  носків.

Завдання:  підготувати  нитки  і  спиці  для  в’язання  носків (2  мотка).

Переглянути  відео: « В’язання резинки  1*1».

Практична  робота: 1.

 • Набрати  45  петель.2.В’язати  42 см резинку 1*1
 • (1  петлю  знімаємо,*1вив.,1лиц.*,    1вив.,1кром.).
 • Фото  цієї  частини  роботи  надіслати  мені  на  вайбер  за  номером  0673071565до  25.01.2021р.


7 клас. (дівчата) Декоративні квіти

 18.01.2021р.     7  клас  

Тема  уроку:  Декоративні  квіти.

Завдання:  в  мережі  Інтернету  розглянути  вироби – аналоги  по  темі «В’язання  гачком   квітів»

Підготувати  в’язальні  нитки  і  гачок . 

  Переглянути  відео «В’язання  гачком  квітки». Виконати  тренувальні  вправи  на  в’язання  квітки (в’язання  по  колу).

  Результати  цієї  практичної  роботи  надіслати  мені  на  вайбер  за  номером

0673071565  до  25.01.2021р.


6 клас. (дівчата) Сервірування святкового столу

 18.01.2021р.   6  клас   

Тема  уроку: Сервірування  святкового  столу.

Завдання:  навчитися  кількома  способами  складати  серветки  для  святкового столу.

Переглянути  відео : «Способи  складання  серветки».

   Скласти  серветки  4-ма  способами  і  надіслати  фото  цієї  практичної  роботи  

мені   на  вайбер  за  номером  0673071565  до  25.01.2021р.


5 клас. (дівчата) Сервірування святкового столу

 18.01  2021р.  5 клас    

Тема  уроку:  Сервірування  святкового  столу.

Завдання: навчитися  кількома  способами  складати  серветки  для  святкового  столу.

Переглянути  відео « Способи  складання  серветок».

Скласти  серветки  4 –ма  способами  і  надіслати  фото  цієї  практичної  роботи

мені  на  вайбер  за  номером  0673071565  до  25.01.2021р.